ยาบ้ายังไม่แผ่วแชมป์ยาภูเก็ต ปริมาณยาจับกุมมีแนวโน้มสูงขึ้น เหตุเพราะราคามิตรภาพ

ภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ต รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในห้วงรอบปีที่ผ่านมา (มี.ค. 66 – ก.พ. 67) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 67) ส่วนปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากยาบ้ามีราคาไม่แพง

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567, เวลา 09:00 น.

ในโอกาสประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.กก.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีรัษฎา ชั้น 1 ใต้ห้องประชุมมหิศรภักดี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, สำนักงาน ปปส. ภาค 8, หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข้อมูลสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่าพื้นที่ จ.ภูเก็ตมีผลการจับกุมคดียาเสพติด (ไม่นับรวมคดีพืชกระท่อมและกัญชา) จำนวน 169 ราย การจับกุมคดียาเสพติดพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในห้วงรอบปีที่ผ่านมา (มี.ค. 66 – ก.พ. 67) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ห้วง 5 เดือนแรกของปีงบฯ 2567 (ต.ค. 66 - ก.พ. 67) มีการจับกุมคดียาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด มากที่สุดได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และ โคเคน ตามลำดับ ในห้วงเดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการจับกุมคดียาเสพติดในข้อหาเสพมากที่สุด ตามด้วยข้อหาครอบครองเพื่อเสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อการค้า ครอบครอง และนำเข้า ตามลำดับ

แยกตามอำเภอที่มีการจับกุมในห้วงเดือน ต.ค. – ม.ค. 67 อำเภอที่มีการจับกุมคดียาเสพติดมากที่สุด คือ อ.เมืองภูเก็ต 492 คดี อ.ถลาง 274 คดี และ อ.กะทู้ 145 คดี ตามลำดับ โดยยาเสพติดยาเสพติดชนิดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดและควรเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ยาบ้า มีผลการจับกุมมากที่สุด โดยปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากยาบ้ามีราคาไม่แพง

ขณะที่ “ไอซ์” มีแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลงเล็กน้อย แต่ไอซ์ยังคงเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากปริมาณของกลางไอซ์ที่จับกุมได้ในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนโคเคน มีผลการจับกุมไม่มากแต่ก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการจับกุมที่เพิ่มขึ้น เครือข่ายที่สำคัญคือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติผิวดำ และเฮโรอีนผลการจับกุมมีต่อเนื่องแต่ไม่มาก นิยมเสพในบางกลุ่ม

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่