ภูเก็ต 1 ใน 3 จังหวัดหลักเตรียมจัดยิ่งใหญ่ 'ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่' ฉลอง 44 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน

ภูเก็ต - นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด'ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่' ใน 3 จังหวัดหลักกรุงเทพฯเชียงใหม่ และภูเก็ต ฉลอง 44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มกราคม 2562

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562, เวลา 11:00 น.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. ประธานการแถลงข่าวกล่าวว่า การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างททท.กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ซึ่งความร่วมมืออันดีดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548

โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่กรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิด "ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่" โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา, กลุ่มการค้าเมญ่าเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า และสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาล

ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่หลากหลายเข้ากับยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีโอกาสทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองรวมถึงเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกด้วย

Mrs.Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าในปี 2562 เป็นปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครบรอบปีที่ 44 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมาสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ แนะนำการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การแสดงกายกรรม จากมณฑลซานซี, การแสดงระบำจากมณฑลยูนาน, การแสดงระบำจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน, การแสดงระบำอุปรากรจีน(งิ้ว)และการแสดงกายกรรม และกังฟู จากมณฑลซานตง, การแสดงระบำ จากมณฑลเฮยหลงเจียง, การแสดงระบำ จากเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน และการแสดงหุ่นกระบอก จากมณฑลฝูเจี้ยน

โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ททท.จะนำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน แสดงหน้าพระพักตร์และนำผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถวายพระพรและถวายของที่ระลึก

ทั้งนี้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ณ เวทีกลางสยามสแควร์จะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน คือพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ เพื่ออวยพรแก่ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทางจากไทยและจีน

สำหรับเทศกาลตรุษจีนจังหวัดภูเก็ต จะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า ในวันที่ 5-6 ก.พ. นี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การตกแต่งบรรยากาศแบบจีน, การแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากประเทศไทย, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมงคล, การสาธิตศิลปะแบบจีนรูปแบบต่าง ๆ เช่นการตัดกระดาษ, การเขียนคำมงคล, กิจกรรมจากศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียง และการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑล

ททท.คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามากว่า 1.03 ล้านคน(+8%) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 24,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่ผ่านมา

สำหรับตลาดจีนมีปัจจัยเสริมในการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VoA และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 330,000คน(+4%) สร้างรายได้ประมาณ 10,195 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยจะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้กล่าวชื่นชมว่าการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย เป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน

ด้านนางกนกกิตติกา กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ททท.ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้ากำหนดจัด เทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมตรุษจีนย้อนอดีต ในบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีจุดเด่นในส่วนของการนำอาหารท้องถิ่นและอาหารมงคลมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัส โดยคาดการณ์ว่าการจัดการเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมายอันดับ 1 ในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โอกาสนี้ขอเชิญเชิญชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มาร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนอดีตตรุษจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต และชมการแสดงจากมณฑลต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะนำมาจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าด้วย

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่