ภูเก็ตเตรียมรับเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าล้ำสมัยเป็นแห่งแรก ยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว

วันนี้ (16 กันยายน) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงงานผลิตงานนวัตกรรมยานพาหนะสมัยใหม่ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าล้ำสมัย จนกลายมาเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่า และจะนำมาให้บริการนักท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นที่แรก เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว

ธัญลักษณ์ สากูต

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563, เวลา 19:41 น.

กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงมาสู่งานนวัตกรรมทางด้านยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองตามที่รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ Core Technology

โดยบริษัทได้มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นยานพาหนะสมัยใหม่ ได้แก่ เรือโดยสารอลูมีเนียม, รถโดยสารอลูมีเนียม และระบบแคร่รถไฟ โดยเน้นเรื่องความเป็นมาตรฐานสากลและความปลอดภัย เพื่อช่วยยกระดับการคมนาคม และการท่องให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้า ซึ่งใช้นวัตกรรมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ผลิตและประกอบตามมาตรฐาน OEM สามารถผลิตได้ภายใน 30 วัน ผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า โดยเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่า ชูนวัตกรรมเรือพลังงานสะอาดมาตรฐานสากล ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Green Tourism) เพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำ ลดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานของโลก และสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะนำไปให้บริการนักท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นที่แรก

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนวัตกรรมอื่น ๆ ที่วิจัยพัฒนา ออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานสากล อาทิ เรืออลูมีเนียมประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถผลิตได้ตามลักษณะการใช้งาน รถโดยสารอลูมีเนียมที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ระบบแคร่รถไฟ การผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ชั้นสูง

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่