ภูเก็ตเจ้าภาพจัดมหกรรมการศึกษา อบท.ระดับประเทศ ชู “Smart Learning”

ภูเก็ต - นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ระดับประเทศ โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561, เวลา 10:14 น.

นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน นี้ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” หรือการศึกษาอย่างชาญฉลาด สู่การ “สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ”

เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ จัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา

ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา เด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนทั่วไป มากกว่า 50,000คน

พบกับหลากหลายกิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเพื่อตอบโจทย์ของคอนเซ็ปท์ “Smart Learning” อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้ก็คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับสายรัดข้อมือหรือริสแบนด์แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่จะระบุชื่อ-สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกคนก็จะได้รับริสแบนด์ เป็นที่ระลึก และหากผู้บริหาร หรือผู้ปกครอง ต้องการชมการถ่ายทอดสดแข่งขัน ทำได้ง่าย ๆ โดยการโหลด www. มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.comแค่นี้ก็สามารถรับชมได้ทุก ๆ สนาม

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่