ภูเก็ตติดเชื้อรายใหม่ 441 แซนด์บ็อกซ์ 86 T&G 25

ภูเก็ต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 13 มกราคม 2565 (ระลอกเมษายน) ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ เวลา 20.00 น.

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565, เวลา 10:31 น.

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 441 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 86 ราย ผู้ติดเชื้อ T&G 25 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 466 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต               

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด 25,520 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 23,225 ราย ติดเชื้อโครงการฯกลับบ้าน 42 ราย ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว. 25 ราย ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท. 19 ราย ผู้ติดเชื้อตปท. 26 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 1,459 ราย ผู้ติดเชื้อ T&G 766 ราย 

สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่ายทั้งหมด 21,273 ราย ครบ 14  วัน 21,120 ราย Lab Error 2 ราย ส่งต่อ ตจว. 8 ราย เสียชีวิต(สะสม) 143 ราย คงพยาบาล 4,247 ราย 

ผลตรวจ ATK  -อ.เมือง 73 ราย พบ 21 ราย, อ.กะทู้ 85 ราย พบ 21 ราย, อ.ถลาง           -  ราย พบ - ราย, บนเรือ - ราย พบ - ราย CC 458  ราย

สถานการณ์การใช้เตียงจากจำนวนเตียงทั้งหมด 3,024 เตียง ครองเตียง 1,548 เตียง คิดเป็น 51.19% จำนวนเตียงว่าง 1,476 เตียง คิดเป็น 48.81%                                                                                                                                                                                               

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่