ภูเก็ตกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับกิจกรรมในวันนี้พบว่ามีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและ แมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นจำนวนมาก

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563, เวลา 15:15 น.

วันนี้ (3 ก.ค. 63) ที่บริเวณสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม โดยมีนายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นสพ.มนัส กล่าวว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา

รวมถึงเพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมวในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการผ่าตัดทำหมัน อีกทั้งเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงและเพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่