ผู้ป่วยโควิด-19 ภูเก็ต ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่ม 18 สะสม 210 ส่งต่อผู้ป่วย 1 ราย

ภูเก็ต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต (ระลอกเมษายน) วันที่ 18 เมษายน 2564 ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 18 เมษายน 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 210 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 208 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้านคงที่ 1 ราย ส่งต่อผู้ป่วย 1 ราย

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564, เวลา 19:41 น.

ในขณะเดียวกันวันนี้จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2013 /2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อน ในมติที่ประชุม จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมในคำสั่งข้อที่ 3 เกี่ยวกับ “มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ”

จากเดิม (3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้งดบริการ

โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก ให้งดบริการ และ (4) โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สวนน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำที่มีการให้บริการเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้งดบริการ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 094-5935342 หรือ 094-5938876 จังหวัดภูเก็ตยังคง เน้นย้ำ 3 มาตรการหลัก "รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากาก"

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่