ประมงภูเก็ตจับมือชุมชนชาวเลบ้านหินลูกเดียว ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ้วย 1 ล้านตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ณ ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567, เวลา 10:00 น.

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตามประเด็นการมอบหมายงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้งเดินทางเป็นประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 ณ ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว-แหลมหลา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่