ประกาศแจ้งพ้นสภาพการเป็พนักงาน

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562, เวลา 11:15 น.

ชื่อบุคคล: บริษัท ไทย เอเนอยี่ กรุ๊ป จำกัด (สำนักใหญ่)

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: