ประกาศย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560, เวลา 13:37 น.

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549008784 ได้ดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จากเดิมตั้งอยู่ เลขที่ 580/12 หมู่ที่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มาเป็น สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 45/11 หมู่ที่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ชื่อบุคคล: นายมนัสนันท์
ที่อยู่: บริษัท ภูเก็ต พลัส จำกัด 45/11 หมู่ 4 กมลา, กะทู้, ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์: 076-525848
แฟ็กซ์: 076-525715

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: