ประกาศยุติการขายโรงแรมคาทีน่า จังหวัดภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562, เวลา 09:57 น.

ชื่อบุคคล: บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: