บริการการฆ่าเชื้อโรค Covid-19

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563, เวลา 11:02 น.

บริการการฆ่าเชื้อโรค Covid-19 โดย We Clean @ Phuket.Net. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

ชื่อบุคคล: We Clean by Phuket.Net
ที่อยู่: Phuket
โทรศัพท์: 081 737 7850
เว็บไซต์:

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: