นักวิ่งไทย-ต่างชาติกว่า 1,500 ร่วมวิ่ง RUNNING@VICHIT 2023 

ภูเก็ต - เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการ RUNNING@VICHIT 2023 วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 จุดปล่อยตัว ณ สวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566, เวลา 12:00 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวรายงานโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บริหารบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด สาขาภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

นายกรีฑา กล่าวว่า กิจกรรม RUNNING@VICHIT 2023 (วิชิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566) จัดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมถึงมีการสร้างสีสันด้วยการแข่งขันประเภทแต่งกายชุดแฟนซี โดย RUNNING@VICHIT 2023 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต อาทิ บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด สาขาภูเก็ต บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจภูธรวิชิต โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนแหลมพันวา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต ในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเข้าร่วม สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งความสุขจากการออกกำลังกาย ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้พร้อมใจกันก้าวออกมาร่วมกันออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่