ทต.ศรีสุนทร จัดการแข่งขันวิ่ง ศรีสุนทรฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 67 เวลา 05.30 น.ที่ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง “ศรีสุนทรฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567, เวลา 13:00 น.

โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ เยาวชน ประชาชนในตำบลศรีสุนทร และนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมพิธีเปิด

นายเฉลิมพล กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลายประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้การแข่งขันศรีสุนทรฮาล์ฟมาราธอน เป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลศรีสุนทรและจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า ในการแข่งขันศรีสุนทร ฮาล์ฟมาราธอน ในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,398 แบ่งตามระยะการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะ 3.5 กม. จำนวน 243 คน ประเภทฟันรัน ระยะ 5 กม. จำนวน 418 คน ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. จำนวน 331 คน และประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กม. จำนวน 406 คน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่