ทต.วิชิต จัดแข่งขันเรือแคนู กองเชียร์ให้กำลังใจอย่างสนุกสนานตลอดการแข่งขัน

เรือแคนู - เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการแข่งขันเรือแคนู ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ คลองมุดง ชุมชนบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงาน

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565, เวลา 14:21 น.

นายวรวุฒิ การะเกศ ประธานคณะกรรมการกีฬา เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้แทนหน่วยงานในเขตตำบลวิชิต และประชาชนตำบลวิชิตเข้าร่วม

โครงการแข่งขันเรือแคนู จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานในเขตตำบลวิชิต ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน อีกทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นกิจกรรมแห่งการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวคลองมุดง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในการแข่งขันพายเรือแคนู ได้เริ่มต้นการแข่งขันในคู่พิเศษ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชนในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วม ต่อด้วยการแข่งขันพายเรือแคนู รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และประเภทหน่วยงานในเขตตำบลวิชิตตามลำดับ พร้อมมีกองเชียร์น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลวิชิต ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่