ตลาดพอเพียง กิจกรรมสอนน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลรู้จักใช้จ่าย

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(20 ก.พ.60) ที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ภูเก็ต ถ.หลวงพ่อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต น้องนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ทุกชั้นร่วมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 18:00 น.

อาทิเช่น ของเล่น ตุ๊กตา มือสอง เเละผักชนิดต่างๆที่รุ่นพี่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำมาจำหน่าย ในกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักความพอเพียงเเละรู้จักเลือกใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม

โดยในกิจกรรมดังกล่าว รุ่นเด็กพี่ชั้นอนุบาล3 จะนำสินค้า หรือของเล่น ที่อยู่ในสภาพดีมาจากบ้านมาวางจำหน่ายให้เเก่น้องๆในราคาถูก ก่อนที่น้องๆเเต่ละห้องจะออกมาเดินดูสินค้าที่ถูกใจ โดยจะมีคุณครูคอยสอนเรื่องการสอบถาม เปรียบเทียบราคา การต่อรองราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้เด็กๆได้ความรู้ ในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า

นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายผักชนิดต่างๆซึ่งเป็นของผู้ปกครองเเละคุณครูที่มีส่วนร่วม มีผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาส่งบุตรหลานก็มาเลือกซื้อสินค้า ทำให้บรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอุ่น

นางสาวเพ็ญพรรณ วิศุภกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความพอเพียงให้เเก่เด็กๆ ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กๆมีเหตุและผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพอเพียง รู้จักประหยัด อดออม แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังช่วยปลูกฝังด้านอาชีพให้เด็กๆ ได้มีการรู้จักกับอาชีพค้าขายซึ่ง เป็นอาชีพใกล้ตัวที่อาจจะเป็นอาชีพพื้นฐานให้เด็กหลายคนได้นำไปต่อยอดได้ในอนาคต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่