คืบหน้าถนนเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ต้องเร่งให้เสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา

ภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าของการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบจราจรทางบกของจังหวัดภูเก็ต และความก้าวหน้าของโครงการสำคัญของจังหวัด เพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบของความก้าวหน้าในของโครงการ รวมถึงความชัดเจนของทิศทางการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะการก่อสร้างทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565, เวลา 11:56 น.

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1 /2565 โดยมี นาย จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค, พ.ต.อ. อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญนั้นคือ โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

“สำหรับโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ มีระยะทางประมาณ 30 กม. เริ่มต้นที่ตำบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4024 (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ตำบลเกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณตำบลศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 จนไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลกระทู้ บริเวณจุดตัด ทล. 4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง” นายอำนวย กล่าว

“หากโครงการนี้สำเร็จช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดสถิติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและภัยพิบัติ อีกทั้งเป็นการเพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนไปถึงการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตความคืบหน้าของโครงการในปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการดำเนินศึกษา ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบกรอบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มีระยะดำเนินงาน 15 เดือน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 43.68 จากแผนงาน ร้อยละ 43.65 (ต.ค.65) ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน” นายอำนวย กล่าวเพิ่มเติม

ทางด้านนายจิรโรจน์ ได้กล่าวว่า การสร้างทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ นั้นจำเป็นจะต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ก่อนที่โครงการรถไฟฟ้าจะเริ่มการก่อสร้าง เพื่อลดความแออัดของการจราจรในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา

“โครงการรถไฟฟ้าที่จะสร้างบนเส้น 402 ซึ่งเป็นเส้นหลักและการก่อสร้างในเส้นทาง 402 ค่อนข้างจะลำบาก เพราะจะเกิดการจราจรติดขัด และได้มองดูเส้นทางพิเศษ คือ เส้นทางเกาะแก้วเมืองใหม่และกะทู้ จะเป็นเส้นทางที่ขนานกันกับเส้นทาง 402 เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างเส้นนี้ให้เสร็จก่อนการก่อสร้าง เพื่อที่จะระบายรถในบางส่วน ก่อนการก่อสร้างของ รฟม. เพื่อทำให้ปริมาณการจราจรเส้น 402 ลดลง ซึ่งจะทำ ให้โครงการของ รฟม. มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยลง” จิรโรจน์ กล่าว

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่