ครม.ย้ายใหญ่บิ๊กมหาดไทย 36 ตำแหน่ง ผู้ว่าฯระยองโดนด้วย

กรุงเทพมหานคร - ครม.เห็นชอบย้ายใหญ่ข้าราชการระดับสูง 36 ตำแหน่งตั้งแต่รองปลัดยันผู้ว่าฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ’บุญธรรม เลิศสุขีเกษม’ รองปลัดฯนั่งอธิบดีปภ.คนใหม่ ขณะที่ผู้ว่าฯปั่นจักรยานไปทำงาน ’ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม’ ย้ายจากผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี

โพสต์ทูเดย์

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563, เวลา 14:18 น.

ภาพ โพสต์ทูเดย์

ภาพ โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติ แต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็น รองปลัดกระทรวง 2.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็น รองปลัดกระทรวง 3.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯตาก เป็น รองปลัดกระทรวง 4.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็น ผู้ตรวจราชการ 5.นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น ผู้ตรวจฯ

6.นายบุญธรรม เลิศสุชีเกษม รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวง เป๋น อธิบดีกรมโยธาฯ 8.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ 9.นายสุธี มองแย้ม ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็น ผู้ว่าฯจันทบุรี 10.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าฯสุโขทัย เป็น ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา 11.นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯชัยนาท 12.นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯตราด 13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯนครนายก 14.นายสุรศักดิ์ เจรญศิริโชติ ผู้ว่าฯระยอง เป็นผู้ว่าฯ นครปฐม 15.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯสุรินทร์ เป็น ผู้ว่าฯนครพนม

16.นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าฯปัตตานี เป็น ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช 17.นายวิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์ 18.นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯน่าน 19.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี 20.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าฯสระแก้ว เป็น ผู้ว่าฯปราจีนบุรี21.นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯปัตตานี 22.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯพิจิตร 23.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าฯหนองคาย เป็นผู้ว่าฯพิษณุโลก 24.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ 25.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯมุกดาหาร เป็นผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

26.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯนครปฐม เป็น ผู้ว่าฯระยอง 27.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯชัยนาท เป็น ผู้ว่าฯราชบุรี 28.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯลพบุรี 29.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าฯ เลย 30.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าฯสมุทรปราการ 31.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯมหาสารคาม เป็น ผู้ว่าฯสระแก้ว 32.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี 33.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าฯสุรินทร์ 34.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯยโสธร เป็น ผู้ว่าฯหนองคาย 35.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯนครพนม เป็น ผู้ว่าฯอุดรธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

ทั้งนี้้ การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เป็นไปตามฤดูกาลซึ่งจะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ และเป็นที่สังเกตุว่าผู้ว่าฯที่ได้รับการขยับให้ไปอยู่ในจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่จบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬา หรือสิงห์ดำ แต่ที่น่าสนใจคือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯเลย ซึ่งเคยเป็นข่าวฮือฮาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายขี่จักรยานไปทำงานเกือบทุกวัน เนื่องจากเคยเป็นเด็กวัดมาก่อน ย้ายจากผู้ว่าฯเลย มาเป็นผู้ว่าฯปทุมธานีซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ใหญ่ขึ้น ขณะที่ นายสุรศักดิ์ เจรญศิริโชติ ผู้ว่าฯระยอง ย้ายเป็นผู้ว่าฯ นครปฐมถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นเช่นกัน แม้ว่า จ.ระยองกำลังถูกพูดถึงกันมากในเรื่องมีทหารอิยิปต์ติดโควิด-19 ไปพักในพื้นที่ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องจนต้องถูกลงโทษแต่อย่างใด

อ่านข่าวโพสต์ทูเดย์ คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่