ข่าวดีรับปีใหม่! ภูเก็ตคว้าธงเจ้าภาพ จัดงาน ’Thailand Biennale 2025’

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้ร่วมกันนำเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2025 ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภูเก็ตข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567, เวลา 18:28 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอเป็นเรื่องความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าสถานที่จัดงาน งบประมาณ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2025 ในนามจังหวัดภูเก็ตต่อจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่สุดภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ในปี 2025 หรือปี 2568 ที่จะถึงนี้

สำหรับการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จังหวัดภูเก็ตและชาวภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติ โดยจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต สามารถสร้างงานสร้างรายได้และเป็นการนำ Soft Power ความเป็นภูเก็ตมาเชื่อมภูเก็ต เชื่อมประเทศไทยและเชื่อมโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป นับเป็นข่าวดีที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่