ขนส่งประสานตำรวจ คปภ. ให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย ขอให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการลดโอกาส การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว แม้ว่าทางกรมฯจะออกประกาศว่าจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันนี้ (7 พ.ค.) แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากพบว่าหลายพื้นที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:59 น.

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศผ่อนคลายการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถบางกระบวนงาน โดยจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 แต่จากการประเมินสถานการณ์พบว่าการเตรียมการในหลายพื้นที่ยังพบโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อของโรค ประกอบกับบางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการด้านใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบกจึงมีความจำเป็นต้อง “เลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตั้งแต่ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น” เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น กรมการขนส่งทางบกประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายและให้ถือว่าใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ (ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63) ยังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย หรือ คปภ. ได้ยืนยันข้อมูลกรณีผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท แม้จะสิ้นอายุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ยังคงให้ความคุ้มครองครบถ้วน

สำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมขนส่งมทางบก จะยังได้รับสิทธิตามลำดับคิวเดิมที่จองไว้แล้ว เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ เว้นแต่ผู้ที่จองจะยกเลิกคิว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่