กาชาดบอกบุญ ชวนคนไทยวิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย

ภูเก็ต – ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนไทยสุขภาพดี ทั่วประเทศ แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยการวิ่ง Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” วิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ รายได้สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563, เวลา 14:34 น.

ภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางสาววธู โอ่อาจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านทาง 3 ช่องทางการทำบุญในกิจกรรมนี้คือ
1. ลงทะเบียนวิ่ง "Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” ค่าสมัคร 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563 คลิก https://race.thai.run/runforblood

2. สนับสนุนทำบุญซื้อเสื้อวิ่งราคา 300 บาท ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย

3. ร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี "คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย" บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายภารกิจในงานบริการโลหิตของประเทศจากรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลัก ในการจัดหาโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีกระบวนการ การทำงานเจาะเก็บโลหิต ตรวจโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะมีการจับสลากรางวัลจากสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากรายชื่อผู้ลงทะเบียน 2 ครั้ง /เดือน (จำนวน 6 ครั้ง)

วันที่จับรางวัล
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4300 หรือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต 076-251178 ต่อ 2 และ 081-9588854

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่